มหาดไทย แจงกรณีสื่อออนไลน์พาดหัว "10 จังหวัด ประเทศไทยเตรียมรับมือ โควิด-19 รอบสอง" คลาดเคลื่อน

     ตามที่มีการเผยแพร่ข้อความภาพตามช่องทางออนไลน์ต่างๆ โดยมีการพาดหัวว่า ‘10 จังหวัด ประเทศไทยเตรียมรับมือ โควิด-19 รอบสอง’

กระทรวงมหาดไทย ขอเรียนว่า ข้อมูลดังกล่าว มีความคลาดเคลื่อนและอาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิด โดยข้อความในหนังสือสั่งการดังกล่าว เป็นการแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 10 จังหวัดที่ติดกับชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ว่า ในขณะนี้ประเทศเมียนมาอยู่ระหว่างการระบาดโควิด-19 รอบ 2 จึงให้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและการป้องกันการเดินทางเข้าออกบริเวณชายแดนอย่างเคร่งครัด โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชายแดนเพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 มิใช่การระบาดรอบสองในประเทศไทยแต่อย่างใด

  • ที่มา : กระทรวงมหาดไทย

 ที่มา : - 31/08/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 589

ข่าวที่เกี่ยวข้อง