ทหารสหรัฐฯ 110 นาย กักตัวครบ 14 วัน : ตรวจไม่พบเชื้อ

 ทหารสหรัฐฯ 110 นาย กักตัวครบ 14 วัน : ตรวจไม่พบเชื้อ

  • เริ่มฝึกตั้งแต่ 18 - 31 สิงหาคม 2563 จากนั้นเดินทางกลับทันที

 กรณี ทหารสหรัฐฯ เดินทางเข้าประเทศไทยและกักตัวใน ASQ ทั้ง 3 แห่ง เมื่อวันที่ 3 และ 4 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

  •  วันนี้ (18 ส.ค.63) ครบกำหนดกักตัว 14 วัน แล้วพร้อมดำเนินการฝึกร่วมกับทหารไทยภายในค่ายทหารถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 จากนั้นเดินทางกลับทันที
  •  ยืนยันระหว่างฝึกไม่มีการออกนอกพื้นที่ มีทีมติดตามดูแลใกล้ชิด รวมถึงปรับรูปแบบการฝึก Vector Balance Torch แบบ New Normal และลดจำนวนทหารลง

 ที่มา : - 18/08/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 267

ข่าวที่เกี่ยวข้อง