โครงการรับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกไม่มีการทุจริต

 5 กรกฎาคม 2563  โครงการรับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกไม่มีการทุจริต 

 ที่มา : NBT 05/07/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 298

ข่าวที่เกี่ยวข้อง