เบื้องต้น ยังไม่มีรายงานคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากเหตุระเบิดที่กรุงเบรุต ประเทศเลบานอน

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ระบุ เบื้องต้น ยังไม่มีรายงานคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากเหตุระเบิดที่กรุงเบรุต ประเทศเลบานอน

  • นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยเกี่ยวกับเหตุระเบิดที่กรุงเบรุต ประเทศเลบานอน จนเกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง และมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 78 ราย ได้รับบาดเจ็บกว่า 4,000 คน
  •  กระทรวงการต่างประเทศ รับทราบรายงานข่าวดังกล่าวจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศเลบานอน ว่า เบื้องต้น ไม่มีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุดังกล่าว ซึ่งประเทศเลบานอนมีคนไทยอาศัยอยู่ประมาณ 200 คน
  •  นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศ ได้สั่งการให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยประสานงานกับกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงเบรุต รายงานความคืบหน้าให้กระทรวงฯ ทราบต่อไป

 ที่มา : - 05/08/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 245

ข่าวที่เกี่ยวข้อง