สำรองเลือด ลดปัญหาขาดแคลน❗

สำรองเลือด ลดปัญหาขาดแคลน❗

  • ในหลายๆโรงพยาบาล ยังมีผู้ป่วยที่ต้องรักษาด้วยโลหิตเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการผ่าตัดเต็มรูปแบบ การรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน และผู้ป่วยโรคเลือดที่ต้องได้รับโลหิตตลอด
  •  ทำให้โรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 340 แห่ง เบิกขอใช้โลหิตสำรองสูงกว่า 7,000 ยูนิตต่อวัน แต่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สามารถจ่ายเลือดได้เพียง 50% เท่านั้น
  •  เพื่อสำรองเลือดคงคลังให้เพียงพอ จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดี ครบกำหนดบริจาค 3 เดือน บริจาคหมู่โลหิต A / B / AB และ O สามารถบริจาคได้ที่

✅ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์

✅ ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม (บางแค)

✅ สาขาบริการโลหิต 6 แห่งในกรุงเทพฯ ได้แก่
1. โรงพยาบาลตำรวจ
2. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
3. โรงพยาบาลรามาธิบดี
4. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
5. สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
6. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

✅ ส่วนภูมิภาคบริจาคได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ

  •  ขอให้ประชาชนฟิตร่างกายให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ได้โลหิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ

 ที่มา : - 14/07/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 131

ข่าวที่เกี่ยวข้อง