เปิดให้บริการแล้ว ‼️ หนังสือเดินทางรุ่นใหม่ 8 ก.ค. นี้

  • กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดทำหนังสือเดินทางรุ่นใหม่ พร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 8 ก.ค. 63 ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด โดยจะปิดบริการทำหนังสือเดินทางที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ ไปจนถึงสิ้นปี เพื่อปรับปรุงสถานที่และติดตั้งอุปกรณ์ใหม่
  •  ทั้งนี้ ได้เปิดสำนักงานชั่วคราวเป็นศูนย์บริการใหญ่อีกแห่งที่ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (มาบุญครอง) เพื่อให้บริการเต็มรูปแบบแทนที่กรมการกงสุลระหว่างปิดปรับปรุง
  •  สำหรับหนังสือเดินทางรุ่นใหม่จะมีรายละเอียดในรูปเล่มมากขึ้นกว่ารุ่นเก่าเท่าที่สามารถเปิดเผยได้ โดยมีการถ่ายภาพเก็บรูปหน้าจริงไว้ในหนังสือเดินทาง ลายเซ็นนูนสัมผัสได้ มีภาพช้างยกงวงอยู่ในหน้าหนังสือเดินทาง เวลากรีดทั้งเล่มจะเห็นภาพช้างยกงวงขึ้นลง และหน้าหนังสือเดินทางทุกหน้าจะพิมพ์ภาพสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทย

 ที่มา : - 09/07/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 121

ข่าวที่เกี่ยวข้อง