เตรียมมาตรการเปิดร้านเกม อินเตอร์เน็ตและคาราโอเกะ

  • นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการผ่อนปรน ระยะที่ 5 ที่อนุญาตเปิดร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านคาราโอเกะด้วยนั้น กระทรวงวัฒนธรรม ที่กำกับดูแลการประกอบกิจการตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ได้เน้นย้ำให้ดำเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยง กิจการร้านเกมมีเด็กและเยาวชนเข้าใช้บริการมาก อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ โดยขอให้ผู้ประกอบกิจการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 

  • โดยให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าใช้บริการแฟลตฟอร์มไทยชนะ หลังจากมีการผ่อนปรนระยะที่ 4 หลายฝ่ายกังวล ถึงความหละหลวมการดำเนินงานของกิจการหลายแห่ง ไม่มีการแสกนลงทะเบียนเข้าและออกสถานที่ต่างๆ จึงอยากให้คงมาตรการที่เข้มข้น ขณะเดียวกันผู้ประกอบกิจการต้องจัดพื้นที่เว้นระยะห่าง มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดสถานที่บ่อยๆ

 

  • อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้วัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ประสานงานฝ่ายปกครอง และความมั่นคงออกตรวจให้ถี่และต่อเนื่อง หากพบว่ากิจการร้านใดไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ให้มีการแจ้งเตือน หยุดกิจการ จนถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาต

 ที่มา : - 30/06/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 240

ข่าวที่เกี่ยวข้อง