สูงวัยเฮ❗️ประกันสังคม ขยายอายุผู้ประกันตนมาตรา 40 เป็น 65 ปี

  • สูงวัยเฮ❗️ประกันสังคม ขยายอายุผู้ประกันตนมาตรา 40 เป็น 65 ปี
  • สำนักงานประกันสังคม เปิดโอกาสให้แรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีอายุเกิน 60 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
  • สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้แล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. 2563 เป็นต้นไป


✅✅สำหรับแรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุระหว่าง 60-65 ปี ที่ต้องการสมัครเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 40

  • สามารถสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นพี่/ จังหวัด/ สาขา ทั่วประเทศที่สะดวก รวมถึงหน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานประกันสังคม สมัครผ่านภายใต้เครือข่ายประกันสังคมสมัครด้วยตนเองผ่านมือถือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th   สายด่วน 1506

 ที่มา : - 29/06/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 216

ข่าวที่เกี่ยวข้อง