แนะ มาตรการผ่อนปรนสถานประกอบการประเภทสถานที่ออกกำลังกายหรือฟิตเนส

กรมอนามัยแนะ มาตรการผ่อนปรนสถานประกอบการประเภทสถานที่ออกกำลังกายหรือฟิตเนส เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 และสุขภาพอนามัยที่ดีของทุกคน

ด้วยความปรารถนาดีจาก : กรมอนามัย

 ที่มา : - 29/06/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 161

ข่าวที่เกี่ยวข้อง