ข้อปฏิบัติสำหรับบุตรหลานที่ทำงานนอกบ้าน และอาศัยร่วมบ้านกับผู้สุงอายุ

ข้อปฏิบัติสำหรับบุตรหลานที่ทำงานนอกบ้าน
และอาศัยร่วมบ้านกับผู้สุงอายุ 

  • 1. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เมื่อออกจากบ้าน 
  • 2. เมื่ออยู่นอกบ้าน/ที่ทำงาน ควรล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทุกครั้ง 
  • 3. ควรเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 2 เมตร
  • 4. หลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัด 
  • 5. ทุกครั้งที่กลับจากข้างนอก ล้างมือ เปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน้ำ สระผมทันที 

 ที่มา : = 25/06/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 145

ข่าวที่เกี่ยวข้อง