เลือกซื้อเนื้อ ไข่ ยังงัยให้ OK

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ทั้งระบบและให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยมีสินค้าปศุสัตว์ที่รับรอง ได้แก่

  • เนื้อหมู
  • เนื้อไก่
  • เนื้อเป็ด
  • เนื้อโค
  • ไข่สด

ปัจจุบันมี ทั้งตลาดสดทั่วไป และห้างสรรพสินค้าต่างๆ ผ่านการรับรองแล้วกว่า 6,000 แห่ง ซึ่งจะต้องผ่านเกณฑ์ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด ต้องจำหน่ายสินค้าที่ปลอดภัย มาจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐาน และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

เรามาดูวิธีเลือกซื้อเนื้อสัตว์และไข่ไก่ ยังให้สด สะอาด และปลอดภัย ตามภาพด้านล่างเลย

 ที่มา : - 23/06/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 128

ข่าวที่เกี่ยวข้อง