แจ้งเกิดซุปไทย...ในต่างแดน

  • สถานการณ์โรคโควิด-19 ส่งผลให้การส่งออกสินค้าไทยประเภท “อาหารสำเร็จรูป” กลายเป็นสินค้าที่นิยมในต่างประเทศ ใครจะคาดคิดว่า ซุปสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปอย่างซุปข้น ซุปเห็ด ซุปข้าวโพด ซุปไก่ ฯ ที่ต้องใส่น้ำร้อนจะกลายเป็นสินค้าที่ถูกปากชาวต่างชาติ
  • ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับที่ 7 ของโลกรองจากสหภาพยุโรป สหรัฐ แคนาดา เซเนกัล ญี่ปุ่น และจีน

.

  • ในปีที่ผ่านมา ประเทศไทยส่งออกซุปสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปมีมูลค่า 64 ล้านเหรียญสหรัฐ และใน 4 เดือนแรกของปี 2563 มีมูลค่าส่งออก 26.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวถึง 26%
  • อาเซียนถือเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่ง
  • รองลงมา คือ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และฮ่องกง จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดส่งออกซุปสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งระยะยาวสินค้าประเภทซุปยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดเนื่องจากตอบโจทย์เรื่องอาหารพร้อมทาน และสอดรับกับวิถีการใช้ชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน

Cr. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 ที่มา : - 23/06/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 255

ข่าวที่เกี่ยวข้อง