คุมเข้มการเปิดภาคเรียน สั่งปิดโรงเรียนทันทีหากพบผู้ติดเชื้อ❗

  •  นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงมาตรการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ว่า สพฐ. รวบรวมข้อมูลโรงเรียนที่มีความพร้อมสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่นักเรียนมาเรียนได้ 100% โดยไม่สลับวันมาเรียน จำนวน 21,000 แห่ง ส่วนที่เหลือจำนวน 5,000 แห่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ต้องสลับวันมาเรียนและผสมผสานการเรียนผ่านระบบโทรทัศน์ดิจิทัลและระบบออนไลน์ เป็นกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่และโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่

 

  •  เมื่อเปิดภาคเรียนแล้วโรงเรียนทุกแห่ง จะต้องดำเนินการคัดกรองอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดไข้นักเรียนก่อนเข้าเรียน การจัดมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม สวมใส่หน้ากากอนามัยและมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกจุดภายในสถานศึกษา

 

  • ส่วนโรงเรียนพักนอนของ สพฐ. ไม่มีความกังวล เนื่องจากโรงเรียนเหล่านี้มีมาตรฐานการคัดกรองอย่างดี นอกจากนี้โรงเรียนในพื้นที่ที่ติดชายแดนอย่างภาคใต้และภาคเหนือที่มีเด็กไทยต้องเดินทางไปเยี่ยมผู้ปกครองทำงานอยู่ประเทศเพื่อนบ้านระหว่างปิดภาคเรียนนั้น สพฐ. มีมาตรการสำหรับนักเรียนไทยสามารถเดินทางข้ามชายแดนได้แต่ ต้องถูกกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐบาล

 

  • หากเปิดภาคเรียนแล้วพบนักเรียนมีไข้สูง โรงเรียนจะต้องส่งนักเรียนให้กับโรงพยาบาลทันที ห้ามนอนพักในห้องพยาบาลของโรงเรียนอย่างเด็ดขาด ถ้าเปิดภาคเรียนไปสักระยะหนึ่ง พบนักเรียนตรวจเจอโควิด-19 จะต้องมีการปิดโรงเรียนทันที พร้อมกับทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อ

 ที่มา : - 23/06/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 185

ข่าวที่เกี่ยวข้อง