กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งกำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียน

กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งกำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียน
 

  • เดิม วันที่ 16 พ.ค. - 10 ต.ค. และ 1 พ.ย.- 31 มี.ค.  200 วัน

 

  • ใหม่ วันที่ 1 ก.ค. - 14 พ.ย. และ 1 ธ.ค. - 10 เม.ย.  180 วัน

 ที่มา : - 23/06/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 160

ข่าวที่เกี่ยวข้อง