ประกาศ ปรับการแถลงสถานการณ์โควิด-19 !!

ประกาศ  ปรับการแถลงสถานการณ์โควิด-19 !!

✅✅ช่องทางการรับชมและรับฟัง:

  •  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD
  •  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
  • F.M. 92.5 MHz. และ A.M. 891 KHz.
  •  Facebook: ศูนย์ข้อมูล COVID-19

 ที่มา : - 09/06/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 261

ข่าวที่เกี่ยวข้อง