มาตรการผ่อนปรน ระยะ 2 ห้างสรรพสินค้า คุมเข้ม 3 ส่วนหลัก

  •  มาตรการผ่อนปรน ระยะ 2 ห้างสรรพสินค้า คุมเข้ม 3 ส่วนหลัก

 กรมอนามัยเตรียมความพร้อม ศูนย์การค้า - ห้างสรรพสินค้า รองรับมาตรฐานการผ่อนปรน คุมเข้ม 3 ส่วนหลัก ได้แก่

1. ด้านมาตรการการให้บริการ
2.ด้านความปลอดภัย (ตรวจเชื้อรา Legionellae แบคทีเรีย ระบบอากาศ)
3. ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ (ความปลอดภัยของอาหาร) สำหรับผู้ให้บริการ และผู้เข้าใช้บริการควรปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภับต่อสุขอนามัย ปลอดภัยจากโควิด – 19

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 ที่มา : - 25/05/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 182

ข่าวที่เกี่ยวข้อง