ความแตกต่าง "ไทยชนะ" ของจริง VS ของปลอม

  • เปรียบเทียบความแตกต่าง "ไทยชนะ" ของจริง VS ของปลอม

 

 "ไทยชนะ" ของจริง

เป็นเว็บไซต์เพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกันโรค

 "ไทยชนะ" ของปลอม

เป็นเว็บหลอกล่อให้โหลดแอป เพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคล

.

 ที่มา : - 25/05/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง