กรมการขนส่งทางบก แนะนำประชาชนใช้ช่องทางชำระภาษีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

กรมการขนส่งทางบก แนะนำประชาชนใช้ช่องทางชำระภาษีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://eservice.dlt.go.th/ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

สามารถเลือกชำระเงินผ่าน

  • e-Banking
  • บัตรเครดิต
  • บัตรเดบิต

และรอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์

 ที่มา : - 21/05/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 1077

ข่าวที่เกี่ยวข้อง