โควิด ดูอาการ 14 วัน ‼️ แต่ทำไม ❓ “ไทยชนะ” ต้องเก็บข้อมูลไว้ 60 วัน

  •  โควิด ดูอาการ 14 วัน ‼️ แต่ทำไม ❓ “ไทยชนะ” ต้องเก็บข้อมูลไว้ 60 วัน
  • สาเหตุที่ต้องเก็บข้อมูลการเข้าใช้บริการในสถานประกอบการ ของแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เพื่อติดตาม สอบสวนโรค กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไว้เป็นเวลา 60 วัน นั้น
  • มาจาก ประสบการณ์ในการติดตามการติดเชื้อแบบกลุ่มที่สนามมวย ซึ่งมีการติดเชื้อจากรุ่นที่ 1 ไปยังรุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 โดยแต่ละรุ่นใช้เวลาติดตาม 14 วัน รวมแล้ว 56 วัน (ประมาณ 2 เดือน)

 ที่มา : - 21/05/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 432

ข่าวที่เกี่ยวข้อง