เร่งพิจารณาช่วยเหลือคนไทยทุกกลุ่ม ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม หลังออกมาตรการ “เราไม่ทิ้งกัน” และ “เยียวยาเกษตรกร” มาแล้ว

  • รัฐบาล เร่งพิจารณาช่วยเหลือคนไทยทุกกลุ่ม ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม หลังจากได้ออกมาตรการ “เราไม่ทิ้งกัน” และ “เยียวยาเกษตรกร” มาแล้ว
     
  •  ประชาชนอีก 4 กลุ่ม ที่กำลังพิจารณา ประกอบด้วย

1. กลุ่มเปราะบาง (เด็กแรกเกิด/ ผู้สูงอายุ/ คนพิการ) 13 ล้านคน
2. กลุ่มผู้มีรายได้น้อย 2.4 ล้านคน
3. กลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จ 1.7 ล้านคน
4. กลุ่มคนผู้ได้รับผลกระทบฉุกเฉิน 1 ล้านคน

 ที่มา : - 19/05/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 208

ข่าวที่เกี่ยวข้อง