ฟ้าทะลายโจร...ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย❓

ฟ้าทะลายโจร...ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย❓

1 ผงฟ้าทะลายโจร (รูปแบบแคปซูล / รูปแบบยาเม็ด)

 •  ขนาด 350 - 400 มก.
 •  รับประทานครั้งละ 4 แคปซูลหรือเม็ด
 •  วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน

(ได้ปริมาณผงยาประมาณ 6,000 มก./วัน)

2 สารสกัดฟ้าทะลายโจร (รูปแบบแคปซูล / รูปแบบยาเม็ด)

 •  ขนาด 9 - 10 มก. รับประทานครั้งละ 2 แคปซูลหรือเม็ด
 •  ขนาด 20 มก. รับประทานครั้งละ 1 แคปซูลหรือเม็ด
 •  วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร

(ได้ปริมาณผงยาประมาณ 60 มก./วัน)

 •  ขนาดใช้ของแคปซูลฟ้าทะลายโจรทั้งสองรูปแบบ ให้แอนโดรกราโฟไลด์ ประมาณ 60 มก./วัน เหมือนกัน

 

 •  ไม่ควรใช้ในผู้ที่มีอาการแพ้ฟ้าทะลายโจร
 •  ไม่ควรใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และ หญิงให้นมบุตร
 •  ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาวาร์ฟาริน แอสไพริน โคลพิโดเกรล ยาลดความดันโลหิต
   

 ที่มา : - 01/05/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง