เริ่มแล้ว 1 พ.ค.นี้ ‼️ เปิดลงทะเบียน ขอคืนเงินประกันใช้น้ำประเภทที่พักอาศัย

 • นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมเป็นต้นไป กปน. จะเปิดให้ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่พักอาศัย (R1) รวมถึงคอนโด ห้องเช่า อาคารชุด นิติบุคคล (ผู้วางเงินประกัน) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้น้ำในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จากการแพร่ระบาดของโรค-19

 ทั้งนี้ผู้ใช้น้ำที่ขอเงินประกันคืนจะต้องมีชื่อตรงกับผู้วางเงินประกันการใช้น้ำ ซึ่งเริ่มเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยไม่จำกัดระยะเวลา

 •  สามารถลงทะเบียนได้ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น
 •  www.mwa.co.th
 •  App MWA onMobile

 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2500 2828 จำนวน 50 คู่สาย ในวันและเวลาราชการ

 •  ผู้ใช้น้ำจะต้องเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการลงทะเบียน ได้แก่

✅ชื่อ-นามสกุล ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำ
✅ หมายเลขบัตรประชาชน (13 หลัก) ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำ
✅ หมายเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ (8 หลัก)
✅ เลขที่บัญชีธนาคาร ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำ
✅ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ/ E-mail (ถ้ามี)

 •  หากเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบหน้าสมุดบัญชีธนาคารด้วย
 •  ส่วนกรณีผู้วางเงินประกันมีการเปลี่ยนแปลง

✅ ชื่อ-นามสกุล
✅ ชื่อผู้ใช้น้ำและเงินประกันเป็นของบิดาหรือมารดา ซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว และไม่ตรงกับเจ้าบ้านในปัจจุบัน
✅ ซื้อบ้านต่อจากบุคคลอื่น
✅ ชื่อผู้วางเงินประกันการใช้น้ำไม่ตรงกับชื่อผู้ใช้น้ำในปัจจุบัน

 • ผู้ใช้น้ำที่ไม่สะดวกขอคืนเงินประกันการใช้น้ำผ่านทั้ง 4 ช่องทางดังกล่าว ขอให้นำเอกสารประกอบการขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ มาติดต่อที่สำนักงานประปาสาขา ทั้ง 18 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
 •  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call Center โทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

✅✅ สำหรับเงินประกันการใช้น้ำสามารถเลือกรับเงินประกันการใช้น้ำคืนผ่าน

 •  พร้อมเพย์
 •  เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 •  บัญชีธนาคาร กรุงไทย / กสิกรไทย / ไทยพาณิชย์

✅✅ สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยจะเริ่มคืนเงินประกันการใช้น้ำ ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

 ที่มา : - 01/05/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 366

ข่าวที่เกี่ยวข้อง