"อย่าใส่เฟซชิลด์แทนหน้ากาก" เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ได้

 "อย่าใส่เฟซชิลด์แทนหน้ากาก" เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ได้

หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยยังเป็นอุปกรณ์หลักในการป้องกัน

เฟซชิลด์...เป็นเพียงอุปกรณ์เสริม"

Cr : พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย

 

 ที่มา : - 30/04/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 479

ข่าวที่เกี่ยวข้อง