เปิดยื่นคำขอคืนหลักประกันผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตามมาตรการเยียวยาผลกระทบ COVID-19 .

กรมการท่องเที่ยวเปิดยื่นคำขอคืนหลักประกันผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตามมาตรการเยียวยาผลกระทบ COVID-19

  • เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

 

  • ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะได้รับเงินประกันคืน ภายหลังราชกิจจานุเบกษามีผลใช้บังคับ

 

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ตามพื้นที่รับผิดชอบ

 ที่มา : - 29/04/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 399

ข่าวที่เกี่ยวข้อง