ไฟเขียว ! เยียวยาเกษตรกร รับเงิน 5 พันเป็นเวลา 3 เดือน

ครม.อนุมัติโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร รับเงิน 5 พันเป็นเวลา 3 เดือน แนะเกษตรกรเร่งปรับปรุงข้อมูลที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร
----------------------

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (28 เมษายน) ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัว โดยการจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร ไม่เกิน 10 ล้านราย ประกอบด้วย

  •  กลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วที่กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง จำนวน 8.4 ล้านคน
  • เป็นเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบการขึ้นทะเบียน 1.57 ล้าน

.
 ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกทุกท่านตรวจสอบลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://farmer.doae.go.th/ กรมส่งเสริมการเกษตร ถึง 15 พ.ค. นี้ เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล ในการรับสิทธิ์เยียวยาดังกล่าว โดยใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

 ที่มา : - 29/04/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 216

ข่าวที่เกี่ยวข้อง