ไขปมข้อกังวล ‼️ ในความตกลง CPTPP

ไขปมข้อกังวล ‼️ ในความตกลง CPTPP

  •  ยืนยันสิทธิของประเทศสมาชิกในการใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา (CL) เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงยาของประชาชนในทุกกรณี ตามที่ความตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) กำหนดให้ทำได้
  •  ดังนั้น การที่ใครมาบอกว่าความตกลง CPTPP ห้าม หรือจำกัดการใช้มาตรการ CL จึงเป็นการให้ข้อมูล หรือความเห็นที่บิดเบือน
  •  สามารถติดตาม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และกรมทรัพย์สินทางปัญญา

--------------------
รายละเอียด "ตามภาพ"
-------------------

  •  หมายเหตุ

1. ไม่มีการนำเสนอเข้า ครม. ตามที่เป็นข่าว
2. ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาในทุกมิติ อย่างรอบคอบก่อน
3. รัฐบาลยึด "ผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชน เป็นสำคัญ"
4. ขอให้รับฟังข่าวสารจากหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งจะให้ข้อมูลทั้ง +/- เพื่อความเข้าใจ และเชื่อถือได้

 ที่มา : - 29/04/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 286

ข่าวที่เกี่ยวข้อง