แนะวิธีรักษาระยะห่าง - ข้อปฏิบัติ ช่วง “โควิด-19” ในแบบฉบับ 2 ภาษา ( ไทย-จีน )

แนะวิธีรักษาระยะห่าง - ข้อปฏิบัติ ช่วง “โควิด-19” ในแบบฉบับ 2 ภาษา ( ไทย-จีน )

1. “หยุดโควิด-19” รักษาระยะห่าง อย่างน้อย 1.8 เมตร เมื่ออยู่ในที่สาธารณะ

2. โปรดโอบอ้อมอารี

  •  โอบอ้อมอารี รับมือกับความกลัว
  •  โอบอ้อมอารี รับมือกับการตีตราผู้ติดเชื้อ
  •  โอบอ้อมอารีเพื่อคนที่เรารัก

3.ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สูงอายุ

  •  งดออกนอกบ้าน
  •  รับประทานอาหารปรุงสุก
  •  หมั่นล้างมือบ่อยๆ
  •  หลีกเลี่ยงการสัมผัส
  •  รักษาระยะห่างจากผู้อื่น

 ที่มา : - 21/04/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 373

ข่าวที่เกี่ยวข้อง