กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝึกทักษะฝีมือแรงงานผ่านออนไลน์ สู้โควิด-19

 นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กพร. ให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การรับรองความรู้ความสามารถ การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายให้แก่สถานประกอบกิจการที่ฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานให้กับพนักงานของตนเอง โดยเตรียมช่องทาง การให้บริการประชาชนและสถานประกอบกิจการผ่านระบบออนไลน์ หลีกเลี่ยงการเดินทางมาติดต่อราชการ ลดสัมผัสป้องกันการแพร่ของโรคโควิด-19 ตามมาตรการของรัฐบาล

 สำหรับระบบออนไลน์เปิดให้บริการ 8 ระบบ ประกอบด้วย

  • 1 ระบบสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
  • 2 ระบบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
  •  3 ระบบยื่นขอรับรองความรู้ความสามารถ
  •  4 ระบบยื่นขอมีสมุดประจำตัว
  •  5 ระบบยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน
  •  6 ระบบยื่นขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
  • 7 ระบบยื่นขอประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
  •  8 แอปพลิเคชัน “รวมช่าง” ค้นหาช่างฝีมือดี บริการประชาชน จำนวน 3 ช่าง ได้แก่ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศ และช่างประปาและสุขภัณฑ์ สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปใช้บริการต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th

นอกจากนี้ ได้เปิดรับสมัครฝึกอาชีพผ่านโครงการฝึกอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน ตั้งเป้าดำเนินการกว่า 7,800 คน รวม 390 รุ่น ผู้สนใจสามารถสมัครฝึกอบรมผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือ กองสื่อสารองค์กร โทร. 0 2245 4035

 

 ที่มา : - 13/04/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 493

ข่าวที่เกี่ยวข้อง