ด่วน ‼️ รัฐบาลกัมพูชา ออกคำสั่งงดเดินทางเข้า- ออกระหว่างจังหวัดและระหว่างเขตทั่วประเทศกัมพูชา ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย.63 เวลา 24.00 น. ถึงวันที่ 16 เม.ย.63 เวลา 24.00 น.

  • รัฐบาลกัมพูชาออกคำสั่งงดเดินทางเข้า- ออกระหว่างจังหวัดและระหว่างเขตทั่วประเทศกัมพูชา ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย.63 เวลา 24.00 น. ถึงวันที่ 16 เม.ย.63 เวลา 24.00 น.

 

  • คนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยภายหลังการยุติการชะลอการเดินทางกลับประเทศไทย ซึ่งในชั้นนี้คือวันที่ 16 เมษายน 2563 ควรพิจารณาเดินทางไปพื้นที่ชายแดนกัมพูชา-ไทย ภายในวันนี้ (9 เมษายน 2563) เพื่อจะได้อยู่ในจังหวัดชายแดนกัมพูชา-ไทย เมื่อฝ่ายไทยอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยได้อีกครั้ง หรือควรวางแผนเดินทางกลับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
  •  รายละเอียดเรื่องการเดินทางกลับประเทศไทยหลังจากวันที่ 16 เมษายน 2563 เป็นต้นไป สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งทาง Facebook เมื่อใกล้ถึงวันที่ 16 เมษายน

2563

  •  ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Royal Thai Embassy, Phnom Penh

 ที่มา : - 10/04/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 308

ข่าวที่เกี่ยวข้อง