ชำระภาษีรถแบบไหน ลดเสี่ยงเลี่ยงโควิด-19

ชำระภาษีรถแบบไหน ลดเสี่ยงเลี่ยงโควิด-19

  • รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี

และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี ใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ https://eservice.dlt.go.th
รอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีทางไปรษณีย์

  • รถที่ไม่สามารถใช้บริการชำระภาษีประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่
  • รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี
  • รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี แนะนำใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ชำระภาษีได้โดยไม่ต้องลงจากรถ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก

 ที่มา : - 09/04/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 708

ข่าวที่เกี่ยวข้อง