สาธารณ​รัฐ​เช็ก โดยทำอะไรที่แตกต่าง มีตัวอย่าง !!

  •  ประเทศไทยเรากำลังเผชิญกับไวรัสโควิด-19 มีตัวอย่าง !! บางประเทศส่วนน้อยที่อยู่ในยุโรป สามารถหยุดการระบาดเชื้อไวรัสโควิดได้ นั่นคือ สาธารณ​รัฐ​เช็ก โดยทำอะไรที่แตกต่าง นั่นคือ กฎการเว้นระยะห่างทางสังคม อยู่กับบ้าน รักษาสุขอนามัยอย่างเข้มงวด (ล้างและฆ่าเชื้อ) และออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากทุกคน

.

  •  มีงานวิจัยที่พิสูจน์ว่า แม้แต่หน้ากากผ้าทำเอง ก็ช่วยป้องกันได้บางส่วน โดยการจาม การไอ หากแต่การปกป้องใดๆ ก็ตาม ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นในเวลานี้ ..การรณรงค์ใส่หน้ากากผ้า จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการปราบปรามการระบาด ยิ่งคนใส่หน้ากากกันมากขึ้น ไวรัสก็ยิ่งกระจายได้น้อยลงและผู้สัมผัสเชื้อก็จะลดลง

.

  •  "ฉันปกป้องคุณ คุณปกป้องฉัน" คือความจริงที่สามารถช่วยชีวิตคุณได้จริงๆ

.

  •  จึงอยากให้คนไทย เข้าใจ และร่วมมือกันปรับพฤติกรรม ลดความสูญเสียกันเถอะ

 ที่มา : - 07/04/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 154

ข่าวที่เกี่ยวข้อง