รพ.จุฬาภรณ์ เปิดสายด่วน COVID-19 Call Center เริ่ม 1 เม.ย. นี้

  • รพ.จุฬาภรณ์ เปิดสายด่วน COVID-19 Call Center เริ่ม 1 เมษายน นี้

 

  • เปิดช่องทางให้คำปรึกษาโรค COVID-19 สำหรับผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รวมถึงช่วยเหลือผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และมีข้อสงสัยต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 จากบุคลากรทางการแพทย์ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาล

 

  • สามารถปรึกษาแพทย์ได้ทาง
  • COVID-19 Call Center โทร 06 4586 2420  และ 06 4586 2421 ทุกวัน
  • ตั้งแต่เวลา 8:00 – 20:00 น. เริ่ม 1 เมษายน 2563 นี้เป็นต้นไป

 ที่มา : - 02/04/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 300

ข่าวที่เกี่ยวข้อง