จุฬาฯ ยัน ไม่มีนิสิต-บุคลากร ติดโควิด-19

  • จากกระแสข่าวในโลกออนไลน์ว่า มีนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดเชื้อ Covid-19 ซึ่งก่อให้เกิดความตื่นตระหนกทั้งในประชาคมจุฬาฯและสาธารณชนนั้น

 

  • ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแจ้งให้ทราบว่าจากการตรวจสอบกับทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขไม่พบว่ามีนิสิตบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในผู้ติดเชื้อ Covid-19 รายใหม่ทั้ง 11 รายดังปรากฏในกระแสข่าวสารดังกล่าว

 

  • ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยมีมาตรการที่ชัดเจนในการป้องกันและควบคุมการระบาดของ Covid-19

 ที่มา : - 12/03/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 329

ข่าวที่เกี่ยวข้อง