กรมการปกครอง ยืนยันกรณีสื่อออนไลน์ อ้างมี “มัสยิดเกิน 100 แห่ง ทั่วเมืองเชียงใหม่” ไม่เป็นความจริงแต่ประการใด

จากที่มีผู้โพสต์บนสื่อออนไลน์ระบุ เกี่ยวกับเรื่องมัสยิดเกิน 100 แห่ง ทั่วเมืองเชียงใหม่ นั้น
.
กรมการปกครอง ออกมายืนยันเรื่องดังกล่าว "ไม่เป็นความจริง"  ซึ่งได้ตรวจสอบทางทะเบียนล่าสุดเมื่อสิ้นปี พ.ศ.2562 (วันที่ 31 ธันวาคม 2562) พบว่า จังหวัดเชียงใหม่มีมัสยิดจดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 จำนวนทั้งสิ้น 14 แห่งเท่านั้น
.
ทั้งนี้ ตามกฎหมายมิได้บังคับว่า มัสยิดต้องจดทะเบียน เพียงแต่เมื่อจดทะเบียนแล้วจะมีสถานะเป็นนิติบุคคล นอกจาก "มัสยิด" แล้ว ยังมีสถานที่ประกอบศาสนกิจที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นอีก  เช่น มูศ็อลลา บาแล หรือบาลาเซาะ  ซึ่งตามกฎหมายมิได้บังคับให้จดทะเบียนเช่นกัน
.
ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่งต่อ หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าว  
.
หากมีข้อสงสัย  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กรมการปกครอง อาคารส่วนการทะเบียนทั่วไป ชั้น 4 วังไชยา (นางเลิ้ง) ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2282 1461
.

 ที่มา : - 19/02/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 230

ข่าวที่เกี่ยวข้อง