แถลงคืบหน้าสถานการณ์ ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 วันที่ 2​ ก.พ. 63

แถลงความคืบหน้า สถานการณ์ โรคปอดติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019  ทีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำวันที่ 2​ กุมภาพันธ์​ 2563

 ที่มา : - 02/02/2563 จำนวนผู้เข้าชม : 248

ข่าวที่เกี่ยวข้อง