Live แถลงข่าว ! กรณี คัดค้านการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำน้ำงาว จ.ลำปาง

รองอธิบดีกรมชลประทาน แถลงข่าว กรณี คัดค้านการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำน้ำงาว จังหวัดลำปาง

 ที่มา : - 04/12/2562 จำนวนผู้เข้าชม : 287

ข่าวที่เกี่ยวข้อง