พม. แนะเหยื่อคนพิการถูกหักหัวคิว แจ้งความร้องทุกข์ เอาผิดกับผู้กระทำผิดตามกฎหมาย

นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ  อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ชี้แจงกรณีเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการจัดกิจกรรมเดินทางไกลเรียกร้องสิทธิ กรณีถูกหักหัวคิวเงินช่วยเหลือคนพิการว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงแรงงาน ดำเนินการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม หากสถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ให้เป็นไปตามมาตรา 35  ซึ่งคนพิการอาจร้องเรียนได้หลายช่องทาง

 

ในส่วนที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว จะจัดส่งข้อมูลให้ พก. เพื่อดำเนินการแจ้งเตือนให้สถานประกอบการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใน 30 วัน หากพ้นกำหนดจะดำเนินการแจ้งอายัดทรัพย์และดำเนินคดีต่อไป โดยมีอายุความ 10 ปี

 

ส่วนกรณีการหักหัวคิวการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 35 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สอบข้อเท็จจริงแล้วผลปรากฎว่าเป็นความผิดฐานฉ้อโกง พก. จึงแนะนำให้ผู้ถูกละเมิดสิทธิ ไปแจ้งความร้องทุกข์เอาผิดกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายแล้ว

 

 ที่มา : - 12/09/2562 จำนวนผู้เข้าชม : 506

ข่าวที่เกี่ยวข้อง