ยืนยัน พาสปอร์ตยังมีอายุใช้งาน 5 ปี

นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึง กรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวการต่ออายุหนังสือเดินทางรุ่นใหม่ ขยายอายุ จาก 5 ปี เป็น 10 ปี นั้น

กระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงว่า ยังเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  โดยวางเป้าหมายที่จะให้ผู้บรรลุนิติภาวะ แล้วสามารถเลือกได้ว่าจะทำหนังสือเดินทางอายุใช้งาน 5 ปี หรือ 10 ปี คาดว่าหนังสือเดินทางรุ่น

ใหม่ พร้อมเปิดให้บริการประมาณกลางปี 63   ในระหว่างนี้ขอยืนยันว่าหนังสือเดินทางปัจจุบันยังคงมีอายุใช้งาน 5 ปี

นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศยังเตรียมปรับการให้บริการรับคำร้องหนังสือเดินทางให้ดียิ่งขึ้นโดยใช้เวลาไม่เกิน 12 นาทีจากเดิม 20 นาทีเพื่อความสะดวก และรวดเร็ว ของประชาชน ผู้มาติดต่อ

พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของหนังสือเดิมทางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวนายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เคยมีการชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ไว้ก่อนหน้านี้ด้วยแล้ว

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำหนังสือเดินทางได้ที่ Call center กรมการกงสุล 02-572-8442 ตลอด 24 ชั่วโมง และ แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน Thai Consular ได้ทั้งระบบ Android และ IOS

 ที่มา : - 02/09/2562 จำนวนผู้เข้าชม : 492

ข่าวที่เกี่ยวข้อง