อย่าเชื่อ ข่าวปลอม‼️ รัฐตัดลดงบบัตรทอง

รัฐบาล ยืนยัน ไม่ตัดลดงบบัตรทอง แต่เพิ่มสิทธิประโยชน์ในการรักษาบริการ

 ศ.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า ในที่ประชุม ครม.อนุมัติงบกองทุนบัตรทอง ปี 63 กว่า 1.91 แสนล้านบาท เพิ่มเม็ดเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จากปี 62 กว่า 6.5 พันล้านบาท เป็นงบเหมาจ่ายรายหัว 3,600 บาท/ประชากร 
 

  • เพิ่มสิทธิประโยชน์ปี 63 โดยการเข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุขอย่างครอบคลุมและมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 

  •  เพิ่มการฉีดวัคซีนป้องกันโรคท้องร่วงในเด็ก 

 

  • คัดกรองมะเร็งลำไส้ 

 

  • คัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยการตรวจยีนส์ 

 

  • การผ่าตัดทางกล้องช่วยลดเวลาที่ต้องนอนใน รพ. 

 

  • เพิ่มยาป้องกันโรคเอดส์ 

 

  • เพิ่มการล้างไตทางหน้าท้องด้วยเครื่องที่บ้านให้กับผู้ป่วยที่ต้องล้างไต

 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า ครม. อนุมัติงบประมาณตามที่สปสช. เสนอ แต่ให้ไปตกลงรายละเอียดกับสำนักงบประมาณ จึงอาจทำให้ทางภาคประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าจะต้องใช้ตัวเลขของสำนักงบประมาณ

ทั้งนี้  นายกรัฐมนตรี ชี้แจงในวันมอบนโยบายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุข เน้นการบริหารงบประมาณปี 63 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปรับระบบบริการ ลดความแออัด ให้ประชาชนมีทางเลือกในการรับยาทีร้านยาใกล้บ้าน  รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการนัดแพทย์ผ่านระบบ Application ลดเวลารอคิวที่โรงพยาบาล

 ที่มา : - 17/08/2562 จำนวนผู้เข้าชม : 1905

ข่าวที่เกี่ยวข้อง