ขสมก. แจงการปรับขึ้นราคาตั๋วโดยสารรถเมล์ ขสมก. พร้อมเผย สูตรคิดค่าตั๋วล่วงหน้า

จากกรณีแฟนเพจรถเมล์ไทยแฟนคลับ และชุมชนคนรักรถเมล์ โพสต์ข้อความ แจ้งเตือนประชาชนผู้ใช้บริการตั๋วรถเมล์รายสัปดาห์และรายเดือนว่า  วันที่ 1 ส.ค. ตั๋ว 4 แบบ จะปรับขึ้นราคา โดยตั๋วรายสัปดาห์แบบรถธรรมดาปรับราคาจากเดิม 100 บาท เป็น 120 บาท ตั๋วรายเดือนแบบรถธรรมดาปรับราคาจากเดิม 400 บาท เป็น 480 บาท ตั๋วรายสัปดาห์แบบรถปรับอากาศปรับราคาจากเดิม 200 บาท เป็น 255 บาท และตั๋วรายเดือนแบบรถ ปรับอากาศ ปรับราคาจากเดิม 800 บาท เป็น 1,020 บาท

 

กรณีดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ติดตามแฟนเพจ ส่วนใหญ่แสดงความเห็นว่าไม่ควรปรับขึ้นค่าโดยสารแบบก้าวกระโดด ดังนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ควรชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการปรับขึ้นราคาตั๋วโดยสาร เพื่อป้องกันการถูกนำไปขยายผลในเชิงลบและสร้างความเข้าใจผิดในสังคม นั้น

 

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล  ผู้อำนวยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

กระทรวงคมนาคม  ชี้แจงว่า ตามที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ปรับอัตราค่าโดยสาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562  โดยมีการปรับอัตราค่าโดยสาร ดังนี้

 

- รถโดยสารธรรมดาปรับราคาจาก 6.50 บาท เป็น 8 บาท

 

- รถโดยสารปรับอากาศ ครีม-น้ำเงิน ปรับราคาจาก 10 - 18 บาท เป็น 12 - 20 บาท

 

- รถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ปรับราคาจาก 11 - 23 บาท เป็น 13 - 25 บาท

 

- รถโดยสารปรับอากาศใหม่ NGV ปรับราคาจาก 11 - 23 บาท เป็น 15,20,25 บาท

 

สำหรับตั๋วโดยสารรายสัปดาห์ - รายเดือน องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ ได้ชะลอการปรับขึ้นราคา เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ  และเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบและเตรียมความพร้อม เป็นเวลา 3 เดือน ก่อนมีการปรับขึ้นราคา ซึ่งคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง มีมติเห็นชอบให้มีการปรับขึ้นราคาตั๋วโดยสารรายสัปดาห์ และตั๋วโดยสารรายเดือน ของรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 โดยการปรับขึ้นราคาตั๋วโดยสารรายสัปดาห์ - รายเดือน มีฐานการคำนวณจากราคาค่าโดยสาร ที่เพิ่มขึ้น โดยใช้สมมติฐานการปรับราคา ดังนี้

 

1. ตั๋ว โดยสารรถธรรมดาราคาเฉลี่ยใบละ 8.00 บาท

 

2. ตั๋วโดยสารรถปรับอากาศ  ราคาเฉลี่ยใบละ 17.00  บาท

 

3. ให้ผู้ใช้บริการเดินทาง จำนวน 3 เที่ยว/วัน

 

4. ตั๋วโดยสารรายสัปดาห์ใช้เดินทาง  5 วัน/สัปดาห์

 

5. ตั๋วโดยสารรายเดือนใช้เดินทาง 20 วัน/เดือน

 

6. หลักการคำนวณตั๋วโดยสาร = ราคา x จำนวนเที่ยว/วัน x จำนวนวัน ตั๋วโดยสารรายสัปดาห์ รถธรรมดา= 8 x 3 x 5 = 120 บาท

ตั๋วโดยสารรายสัปดาห์ รถปรับอากาศ = 17 x 3 x 5 = 255 บาท ตั๋วโดยสารรายเดือน รถธรรมดา = 8 x 3 x 20 = 480 บาท ตั๋วโดยสารรายเดือน รถปรับอากาศ = 17 x 3 x 20 = 1,020 บาท

 

 

 ที่มา : - 05/08/2562 จำนวนผู้เข้าชม : 615

ข่าวที่เกี่ยวข้อง