ให้ใบเหลือง ใบแดง ไม่เป็นความจริง กกต. ยันอยู่ระหว่างสืบสวน ไต่สวน


 กกต.ชี้แจงกรณีที่ปรากฎข่าวว่า กกต.จะพิจารณาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพรรคการเมืองต่างๆ (ใบส้ม ใบเหลือง ใบแดง) ใน 117 เขตเลือกตั้ง ยืนยันว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง 

 ปัจจุบันมีการคัดค้านการเลือกตั้งและกรณีปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่ามีเหตุที่อาจเป็นการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. จำนวน 264 เรื่อง ซึ่งยังอยู่ระหว่างการสืบสวนไต่สวน เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนฯ แต่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ กกต.

 อำนาจในการพิจารณาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็นอำนาจของศาลฎีกาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 138 (ใบแดง ใบดำ)

 ที่มา : - 02/04/2562 จำนวนผู้เข้าชม : 1480

ข่าวที่เกี่ยวข้อง