อย่าเชื่อ! ข่าวลือ หยุดแชร์ ยันวันหยุดพิเศษ 12 เม.ย. และ 6 พ.ค.62 เท่านั้น

ตามที่มีข่าวลือเรื่องวันหยุด "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค. 2562 ติดต่อกันหลายวัน นั้น 

ขอยืนยันว่า ตามที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมกรณีพิเศษในปี 2562  โดยกำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 เม.ย.- 16 เม.ย.62 โดยในวันที่ 13-14 เม.ย. 62 ตรงกับวันเสาร์และอาทิตย์ ส่วนวันที่ 15-16 เม.ย. 62 ตามปฏิทินเป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์  รวมวันหยุดช่วงสงกรานต์ทั้งสิ้น 5 วัน คือ วันที่ 12 - ​16 เม.ย. 62 

และวันหยุดพิเศษ ช่วงวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 1 วัน คือ วันจันทร์ที่ 6 พ.ค. 62 เท่านั้น

 ที่มา : - 31/03/2562 จำนวนผู้เข้าชม : 2175

ข่าวที่เกี่ยวข้อง