กรมสรรพากร ยัน ยังไม่มีการปรับภาษีสรรพากรใหม่ ในปี 2562

กรมสรรพากร  ยัน  ยังไม่มีการปรับภาษีสรรพากรใหม่ ในปี 2562

กรณีที่มีข่าวเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ เรื่องการปฏิรูปภาษีสรรพากรแบบใหม่ทั้งระบบ พร้อมระบุว่า จะนำมาปรับใช้ภายในปี 2562 นั้น 

กรมสรรพากร ชี้แจงว่า ข้อความที่มีการเผยแพร่ในสื่อออนไลน์นั้น เป็นเพียงข้อเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลรัษฎาที่ได้มีการจัดสัมมนา เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อวันที่ 21 ก.ย.61 ที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ข้อความที่มีการเผยแพร่ดังกล่าวยังไม่มีผลตามกฎหมายและไม่ได้มีผลบังคับใช้ในปี 2562

 ที่มา : กรมสรรพากร 19/12/2561 จำนวนผู้เข้าชม : 687

ข่าวที่เกี่ยวข้อง