องค์การเภสัชกรรม ขึ้นทะเบียนยาต้านไวรัสเอดส์สำเร็จ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลจากองค์การอนามัยโลก เพิ่มโอกาสการรักษาผู้ป่วยทั้งในไทยและอาเซียน

องค์การเภสัชกรรม ขึ้นทะเบียนยาต้านไวรัสเอดส์สำเร็จ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลจากองค์การอนามัยโลก เพิ่มโอกาสการรักษาผู้ป่วยทั้งในไทยและอาเซียน

 

 นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่าองค์การเภสัชกรรมได้ผลิตยาต้านไวรัสโรคเอดส์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล WHO Prequalification Program (WHO PQ) จากองค์การอนามัยโลกเป็นยารายการแรกของประเทศไทยและเป็นประเทศเดียวในกลุ่มอาเซียนที่ได้รับการรับรองและได้ขึ้นบัญชียาเพื่อให้หน่วยงาน หรือองค์กรสาธารณสุขนานาชาติจัดซื้อยาจากผู้ผลิตที่ได้ผ่านกระบวนการตรวจรับรองที่เข้มงวดนี้แล้วเท่านั้นการรับรองครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาที่ทั่วโลกยอมรับ และเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพประสิทธิผล ความปลอดภัย ให้มีศักยภาพและความพร้อมในการแข่งขันมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ  สำหรับยาตัวนี้เป็นตัวแรกที่ให้กับผู้ติดเชื้อเอชไอวีทุกรายตั้งแต่ตรวจพบเชื้อในร่างกาย ซึ่งในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อประมาณ 8 หมื่นราย โดยยาต้านไวรัสเอดส์นี้จะช่วยลดปริมาณเชื้อเอสไอวีและทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำงานได้ดียิ่งขึ้น

 

 ทั้งนี้ เตรียมพัฒนาโรงงานผลิตยารังสิตเฟส 2 มูลค่า 5.6 พันล้านบาท คาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ในเดือนมกราคม 2562 โดยการผลิตยาดังกล่าวนับเป็นก้าวสำคัญของไทยที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เพราะนอกจากจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยในไทยให้เข้าถึงยาคุณภาพได้แล้ว ยังเป็นการเพิ่มโอกาสการช่วยเหลือผู้ป่วยในภูมิภาคอาเซียน หรือประเทศอื่นๆ อีกกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

 ที่มา : - 30/11/2561 จำนวนผู้เข้าชม : 804

ข่าวที่เกี่ยวข้อง