กระทรวงการคลัง แจงมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ

กระทรวงการคลัง แจงมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ


กรณีข้อวิจารณ์เกี่ยวกับการจัดงบประมาณแบบขาดดุล การออกมาตรการที่ใกล้กับการเลือกตั้ง การใช้เงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาจให้ประโยชน์แก่บริษัทใหญ่โดยไม่กระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ และการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุนั้น 


นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า การจัดงบประมาณแบบขาดดุลเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเร่งการลงทุน ในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำหรับการออกมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย กระทรวงการคลังได้มีการเตรียมการโดยจัดให้มีการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมาตั้งแต่ปี 2560 และได้มีมาตรการช่วยเหลือออกมาเป็นระยะจนถึงปัจจุบัน จึงไม่ได้มีวัตถุประสงค์ต่อการเลือกตั้ง 


 นอกจากนี้ การใช้เงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นอกจากจะใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้าในชุมชนและร้านค้าย่อยแล้ว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังสามารถซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐ” และกดเงินสดจากช่อง e-wallet ซึ่งเป็นการกระจายรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และไม่ถือเป็นการให้ประโยชน์แก่บริษัทใหญ่ 

สำหรับการใช้งบประมาณในการออกมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุนั้น กระทรวงการคลังได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ และได้กำหนดวงเงินและระยะเวลาของมาตรการช่วยเหลือที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้เป็นภาระทางการคลังในระยะยาว

 ที่มา : - 23/11/2561 จำนวนผู้เข้าชม : 1063

ข่าวที่เกี่ยวข้อง